Sieć

Prosimy o  przesłanie swoich rekomendacji dotyczących potrzeby zorganizowania sieci wsparcia dla najwyżej funkcjonujących osób ze spektrum autyzmu, mających szanse na osiągnięcie pełnej samodzielności w życiu dorosłym.  Prosimy o odniesienie się do własnych doświadczeń oraz przesłanie rekomendacji w formie postulatów (a nie opisów) na adres mailowy podany poniżej:

Obszary do rekomendacji:

  1. dyskryminacja
  2. mieszkania chronione
  3. polityka oświatowa
  4. polityka społeczna
  5. rehabilitacja społeczna
  6. rehabilitacja zawodowa
  7. usługi asystenckie/usługi świadczone osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom
  8. zatrudnienie opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  9. zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
  10. inne

Rekomendacje przesłane do 29.12.2017 roku zostaną dołączone do pisma do władz lokalnych/wojewódzkich oraz odpowiednich Ministerstw.

Rekomendacje prosimy przesyłać mailem na adres siec.asperger@gmail.com z dopiskiem w tytule „rekomendacje”