O projekcie „Rozwiń sieć - i Ty możesz zostać Spider‑manem!”

Budowanie postaw aktywności obywatelskiej i podwyższenie kompetencji obywatelskich wśród osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD).

Projekt  „Rozwiń sieć – i Ty możesz zostać Spider-manem!” miał na celu budowanie postaw aktywności obywatelskiej i podwyższenie kompetencji obywatelskich wśród osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD) oraz rozwinięcie współpracy formalnych (organizacje) i nieformalnych grupy obywateli działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD w ramach tematycznej sieci partnerskiej, na obszarze województwa mazowieckiego.

Celem zawiązania sieci jest:

  • Dotarcie do wyspecjalizowanych organizacji/grup nieformalnych i zapoznanie się z ich sposobem działania oraz poznanie najlepszych praktyk,
  • Efektywne wykorzystanie szybko rozwijających się źródeł i możliwości zmobilizowania zasobów zlokalizowanych poza organizacją/grupą,
  • Rozwój współpracy z tymi, którzy zapewniają istotną, unikalną wiedzę, doświadczenie i wartość,
  • Dostęp do aktualnej wiedzy na temat spektrum autyzmu, w tym uczenia się od innych partnerów zdobywania umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów społecznych,
  • Skuteczne łączenie wysiłków w budowaniu potencjału sieci dzięki skupieniu działaczy i specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach kreatywnego działania w zakresie wyznaczania celów, zadań i sposobów ich realizowania
  • Dostęp do nowych źródeł informacji, rozszerzonej bazy danych i systemów informacyjnych zapewniających przepływ informacji zarówno wewnątrz sieci jak i poza nią,

Do współpracy w sieci zaprosiliśmy uczestników projektów oraz innych odbiorców szkoleń i warsztatów z województwa mazowieckiego.

Wszystkie te przedsięwzięcia miały na celu uaktywnienie i zachęcenie do działania opiekunów/ rodziców jak i osób z otoczenia dzieci, młodzieży i dorosłych z spektrum zaburzeń autystycznych na swoim własnym terenie oraz na rzecz własnych dzieci.

Program edukacyjny zaproponowany przez Stowarzyszenie to przekazanie naszego know-how wypracowanego przez ponad 10 lat działalności jak i aktualne informacje dotyczące działalności ngo i grup nieformalnych. Duży nacisk położony był na naukę fundrisingu, w tym pozyskiwanie funduszy na realizację projektów z wykorzystaniem modelowych rozwiązań programów wspierania dzieci i dorosłych z ASD (szczególnie z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym) w różnego rodzaju partnerstwach, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego.

Warsztaty przeprowadzone zostały w 8 miejscowościach województwa mazowieckiego dla grup 25-30 osób, w tym osób pełniących różne funkcje w otoczeniu dziecka lub dorosłego z zaburzeniami autystycznymi – od rodzica do urzędnika.

Zajęcia trwały 2 dni i obejmowały warsztaty edukacyjne  w tym części praktycznej oraz  wprowadzającą część teoretyczną z wykorzystaniem multimediów.

Na zakończenie projektu  przeprowadziliśmy debatę panelowa na temat potrzeby zorganizowania sieci wsparcia dla najwyżej funkcjonujących osób ze spektrum autyzmu, mających szanse na osiągnięcie pełnej samodzielności w życiu dorosłym.

Postulaty debaty w formie listu zostaną przedstawione władzom lokalnym i państwowym.

Do współpracy w sieci tematycznej zaprosimy grupy formalne i nieformalne z projektów realizowanych w 2016 oraz inne grupy z Mazowsza, z którymi współpracowaliśmy w przeszłości lub obecnie w temacie wsparcia osób z ZA i HFA.

W przyszłości mamy nadzieję rozwinąć ogólnopolską sieć tematyczną oraz korzystanie z modelowych rozwiązań systemowych z krajów europejskich, Australii, Kanady czy USA.